top of page

 

Společnost inOne se v roce 2015 rozhodla realizovat projekt distribuce a aplikace nanotechnologických materiálů - zejména nástřiků, které jsou určeny k ochraně ošetřených povrchů a jejich "aktivaci" k dalším funkcím, a to pod obchodní značkou HighTechCleaning.

 

 

Ke spolupráci jsme si vybrali dodavatele z Německa, kde máme dlouhodobě zaručenu kvalitu a neustálý vývoj nových složení jednotlivých substancí. 

 

Za tímto účelem jsme vytvořili obchodní značku HighTech Cleaning, pod kterou materiály nabízíme v ucelených řadách, nebo jako jednotlivé přípravky.

Křemíková báze

Materiály s obsahem nanočástic SiO2, které vytváři na oštřeném povrchu vytvrzenou ochranu s vysoce hydrofobním účinkem.

 

Pro nenasákavé materiály zajistí rychlý a snadný odvod tekutin z povrchu, což je využito zejména u automobilů, keramických povrchů atd.

 

U nasákavých materiálů "obalí" vlákna vrstvou SiO2 tak, že dramaticky snižují jejich absorbční vlastnosti, takže jsou ošetřeny proti zašpinění. Typicky lze použít pro potahy sedaček, židlí, látkové části interiérů vozů atd.

 

Aplikaci prostředků je možno zvládnout vlastními silami, pouze u automobilů v případě oštření celého povrchu doporučujeme svěřit aplikaci odborné firmě s vybavením.

 

Titanová báze

Produkty obsahující jako účinnou látku TiO2 jsou materiály budoucnosti - jejich vlastnosti jsou "kosmické".

 

Stejně jako před lety byly úvahy o solárních panelech téměř sci-fi, tak i dnes jsou pojmy jako "fotokatalytická čistička vzduchu", nebo "samočistící efekt" tak trochu neuvěřitelné.

 

Je ale vědecky dokázáno, že proces, při kterém se pracové částice, oxidy dusíku, viry a bakterie při styku s aktivní vrstvou obsahující částice TiO2 rozpadají na molekuly vody a další neškodné látky. Ošetřený povrch tak pracuje na zlepšení kvality okolního vzduchu bez další potřebné energie, a to prakticky po neomezenou dobu.

 

Motorem reakce zvané fotokatalýza je účinná vrstva, vlhkost a světlo.

 

Takové produkty jsou aplikovatelné do interiérů k čištění vzduchu od nečistot, nebezpečných virů a bakterií a zápachu (např. cigaretového kouře), čímž pomáhají výrazně zlepšit pracovní prostředí u velkých kancelářských budov, obchodních centrech, či jiných veřejných prostorech.

 

Použití pro aplikace v exteriérech pak vytváření ochranný plášť proti zašpinění fasád domů hladkých i strukturovaných, které chrání před usazováním prachu a poutantů, nebo např. tvorbě řas a měchů. Kromě toho jsou povrchy vysoce hydrofilní, takže voda netvoří kapky, které pak usychají např. na oknech, zimních zahradách atd. Vznikají tak samočistící fasády, které navíc pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší.

 

100 m2 očetřené plochy má sjenou účinnost na čištění vzduchu jako 7 velkých stromů.

 

 

bottom of page