top of page

Realizované projekty

Naše projekty představujeme pouze typově - v případě zájmu jsme schopni předat detailnější informace a případně i referenční kontakty.
Plánovací proces, controlling a rozvojová strategie

Klientem byla společnost vzniklá "na zelené louce" s dynamickým rozvoj během posledních let. Společně s vlastníky jsme v klíčový moment rozhodování o dalším vývoji jsme formulovali cíle společnosti a stretegie jejich naplnění.

 

Jako externí spolupracovníci jsme se podíleli na jejich implementaci (změny v řízení, organizaci, implementace IS atd.)

Akvizice společnosti 

Na základě zadání klienta jsme koordinovali činnosti spojené s oceněním společnosti, právními podklady pro realizaci převodu akcií, financování transakce a následně prvotní kroky v konsolidaci s mateřskou společností.

 

 

Nákupní strategie klíčové komodity

Pro společnost s dlouholetou tradicí na trhu a významným postavením ve svém oboru jsme připravili externí pohled na možnosti využití jiného systému nákupu klíčové komodity v oblasti hutního materiálu s cílem optimalizovat náklady na pořízení materiálu do výroby.

 

Jako součást realizace projektu jsme poskytli podporu v obsazení klíčového manažerského postu v nákupním procesu.

Změna organizační struktury a zefektivnění řídících procesů

Jako součást projektu přípravy implementace IS ve společnosti se zaměřením na výrobu strojírenských obrobků jsme připravili podklady pro potřebnou změnu organizační struktury a zároveň na nastavení toků informací a systému jejich vyhodnocování jako první fáze před tvorbou zadávací dokumentace k výběru nového informačního systému.

bottom of page