top of page
Kdo jsme
Naše nabídka

Firmu inOne založili v roce 2014 bývalí manažeři společnosti Ferona, a.s. Miroslav Horák a Jiří Plajner. Oba jsme prošli výkonnými a řídícími pozicemi velké společnosti. Od roku 2005 do roku 2012 jsme zastávali funkce ve statutárních orgánech společnosti Ferona a.s., jejích dceřiných společností a výkonných orgánů profesních sdružení (Eurometal, SOHM, Hutnictví železa).

Po odchodu z Ferony jsme začali realizovat projekty, ve kterých lze zúročit zkušenosti z manažerských funkcí a poskytnout klientům externí pohled na jejich podnikání a řešení aktuálních problémů, se kterými se potýkají.

Během období fungování naší společnosti jsme realizovali celou řadu projektů v malých i větších firmách, které byly zaměřeny na organizační  změny, implementace IT systémů, restrukturalizace, a optimalizace nákupního procesu.

Vždy navrhujeme taková řešení, která bychom byli schopni zároveň realizovat.

V případě potřeby spolupracujeme s odborníky z oblastí, které nám nejsou zcela vlastní a nebojíme se říci, že něčemu nerozumíme.

Naší specializací je oblast hutního materiálu.

 

Řešíme pro naše klienty otázky spojené s:

  • nákupní strategií zabezpečení materiálových zdrojů pro výrobu,

  • optimalizaci nákladů na materiál

  • školení pracovníků v oblasti norem a obchodních dovedností

Jako bývalí vrcholoví manažeři jsme schopni nabídnout klientům i názor na podnikání ze širší perspektivy, zejména pohled na:

  • systém řízení,

  • interních procesy, 

  • financování projektů i provozu firmy.

V případě, že je projekt je třeba řešit otázky nákladů na jiné komodity, snažíme se vhodnou formou zakomponovat do našeho týmu externí pracovníky, a to vždy s potřebnou úrovní specializace v oblasti, kde je třeba využít specifickou expertízu.

Pro řadu našich partnerů jsme realizovali i studie proveditelnosti jejich investičních záměrů.

bottom of page