top of page
Nákupní projekty
Prodej 
Školení

Naše nabídka je založena na znalosti v oblasti tržního prostředí, dodavatelů hutního materiálu, obchodní politiky, výrobního procesu a zpracování hutních materiálů v kombinaci se zkušenostmi na straně zákazníka i dodavatele.

Jsme na základě rozklíčování nákupního modelu zákazníka schopni posoudit možnosti zlepšení a navrhnout případná opatření, která povedou k tomu, že spotřeba materiálu a tím i celkové náklady budou minimalizovány, a to pochopitelně i s ohledem na další zadávací podmínky a priority zákazníka.

Pracovníkům zákazníka poskytujeme následně i informační servis o situaci na trhu a případně aktualizujeme plán na úsporu nákladů.

Pro řadu společností poskytujeme servis v oblasti optimalizace materiálové specifikace tak, abychom propojili potřeby zákazníka a možnosti dodavatele tak, který umožní využití moderních technologií ve snižování materiálové náročnosti výroby.

Přestože výroba oceli je tradiční disciplína hromadné výroby, existuje i zde potenciál pro individuální řešení, jejichž využití vede často k zásadním zlepšením pro spotřebitele.

 

Materiál se specifickými vlastnostmi jsme schopni zajistit u výrobců i po stránce obchodních podmínek.

Nově jsme pro zákazníky připravili školící program pro pracovníky nákupu, prodeje, technologie a konstrukce zaměřený na normy, výrobu hutního materiálu a obchodní politiku.

Specializujeme se na EN normy pro konstrukční oceli, ale podle požadavků zákazníků rozšiřujeme obsah na jiné skupiny ocelí, případně jiné systémy norem.

Školení provádí pracovníci s bohatými zkušenostmi s obchodní praxí a jsou schopni předat i potřebnou dávku praktického využití obsahu norem.

Diskuse o projektu na obrazovce
Školení
bottom of page